بنچمارک های بیشتر از Radeon RX 6000 توسط AMD منتشر شد