زمان عرضه گرافیکهای جدید Nvidia Ampere – پاسخ به RDNA 2