وزیر ارتباطات: شرکت جی ال ایکس در آستانه ورشکستگی است