استیو وزنیاک: آیفون 13 هیچ فرقی با آیفون‌های قبلی ندارد