تماشا کنید: کالبدشکافی گوشی‌های پیکسل 6 و پیکسل 6 پرو گوگل از تعمیرپذیری پایین آن خبر داد