قدرتمندترین گوشی های اندرویدی اکتبر مشخص شدند؛ سلطنت بلامنازع اژدهایان کوالکام