آیفون 8000 دلاری شرکت کاویار با کهربای اصل و دندان دایناسور