نتایج بررسی دوربین گلکسی زد فولد 3 توسط DxOMark منتشر شد؛ حتی بهتر از گلکسی اس 21 الترا