آیفون 13 لوکس شرکت کاویار ساخته شده از بدنه تسلا مدل 3 با قیمت 6700 دلار