فناوری عجیب هواوی برای گوشی Mate V ؛ ساخت لوله‎های گرمایی تاشو