فناوری عجیب هواوی برای گوشی Mate V ؛ ساخت لوله ‎های گرمایی تاشو