شیائومی از قابلیت RAMDISK رونمایی کرد؛ ارتقا قابل توجه کارایی در بازی‌ها