شروع افول هواوی در بازار گوشی هوشمند با اوج‌گیری دیگر برند چینی