شش شرکت ایرانی برای تولید گوشی هوشمند وارد بازار می‌شوند