50 درصد دارندگان آیفون فکر می کنند گوشی آنها 5G است