قیمت‌های سرسام‌آور بازار موبایل با وجود افزایش ۴۸ درصدی تلفن‌های همراه ترخیص ‌شده