تحلیلگران پیش‌بینی کردند؛ آیفون 12 نسبت به سه نسخه دیگر خریداران بیشتری دارد