آیا آیفون‌های ۱۲ در ایران رجیستر می‌شود؟ + قیمت تمام شده ریالی