مقایسه دوام باتری آیفون‌های 12 با نسل گذشته؛ بهبود عملکرد چقدر بوده است؟