سامسونگ با انتشار تصویری سیاست حذف شارژر از جعبه گوشی های آیفون را به سخره گرفت