استقبال چشم گیر از گوشی های آیفون 12؛ ثبت رکوردهای جدید در مرحله پیش فروش