تماشا کنید: آیفون 12 سخت‌ترین آزمایش‌های نفوذ آب را با موفقیت پشت سر گذاشت