فروش عجیب این گوشی آیفون حتی اپل را هم غافل گیر کرد