نتایج بررسی دوربین پیکسل 5 اعلام شد؛ بهترین میان‌رده بازار