استراتژی کره‌ای‌ها جواب داد؛ LG در حال بازگشت به اوج!