فناوری حافظه SFS 1.0 هواوی افشا شد؛ دو برابر سریع‌تر از UFS 3.1