نسخه بروز شده و مدرن گوشی نوکیا N95؛ ترکیب خاطره و نوآوری