نتایج آزمون DxOMark دوربین گوگل پیکسل 4a مشخص شد؛ عالی در میان‌رده‌ها