اینتل بعد از ۱۴ سال XMP 3.0 را معرفی می‌کند | زومیت