با وجود رشد هزار و صد درصدی توکن SQUID، کاربران نمی‌توانند توکن بازی مرکب خود را بفروشند | زومیت