عملکرد مالی اپل در سه ماهه چهارم – مشکلات عرضه یقه کوپرتینویی‌ها را هم گرفت