پرونده فیسبوک؛ از رسوایی و پنهان‌کاری تا تلاش برای ساخت متاورس و زندگی آواتاری | زومیت