مهاجرت 90 درصدی کاربران آیفون به آیفون – اپل وفادارترین کاربران را دارد