واتساپ نیز از شیوه نام‌گذاری جدید متا (فیسبوک سابق) پیروی می‌کند | زومیت