آیا ایران از بن‌بست عدم توسعه فیبرنوری و VDSL خارج می‌شود؟ | زومیت