قابلیت جدید واکنش به پیام‌های دریافتی واتساپ، درست کار نمی‌کند | زومیت