جلسه‌های بررسی طرح صیانت از کاربران به‌صورت زنده پخش می‌شود (بروزرسانی) | زومیت