توقف بی سروصدای تولید آی مک 21.5 اینچی مبتنی بر اینتل