بنیان‌گذار ناتینگ، یکی از رقبای این شرکت را به ایجاد اختلال در زنجیره‌ی تأمین ایر وان متهم کرد | زومیت