ایلان ماسک: در صورت اثبات ادعای سازمان ملل، سهام تسلا را می‌فروشم | زومیت