ای دیتا دومین تولید کننده بزرگ ماژول‌های حافظه | زومیت