رویداد معرفی محصول هواوی در امارات برگزار شد؛ آغاز عصری نو در بازار تکنولوژی خاورمیانه