ایربادز بیتس فیت پرو با قابلیت حذف نویز اکتیو و Spatial Audio معرفی شد