کاربران از تولید پوشه‌های خالی در ویندوز 11 خبر می‌دهند | زومیت