نصب ویندوز 11 بر روی 5 درصد از کامپیوترهای شخصی – مایکروسافت به زور متوسل می شود