واتساپ به پشتیبانی از میلیون‌ها گوشی هوشمند قدیمی خاتمه داد | زومیت