سازمان غذا و داروی آمریکا مجوز واکسن کرونای فایزر برای کودکان 5 تا 11 ساله را صادر کرد | ایتنا