شباهت کانکتور 12 پین PCIe Gen 5 به کانکتور انویدیا – تیم سبز جلوتر از زمان خود