دیسک نوری پنج بعدی ۵۰۰ ترابایتی که میلیاردها سال عمر می‌کند | زومیت