سگی که تصویرش نماد دوج کوین است، ۱۶ ساله شد | زومیت